Pompa do brudnej wody

Pompy zanurzeniowe lub pompy do brudnej wody pozwalają na przepompowanie wody z błotem ze zbiorników wodnych np. stawu lub zalanego, podtopionego budynku. Jaka pompa zapewni wydajną pracę połączoną z niezawodnością pracy? Poniżej przedstawiono kilka porad, którymi warto kierować się przy wyborze odpowiedniego urządzenia.

Dobranie wydajności pompy do potrzeb.

Najważniejszym parametrem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest wydajność pompy, czyli ilość wody, jaką urządzenie jest w stanie przepompować w ciągu godziny pracy. Odpowiednią wysokość tego parametru warto dostosować do zapotrzebowania i warunków, w jakich będzie pracować urządzenie. Pompa do brudnej wody o wysokiej wydajności przyda się głównie do prac związanych ze zbiornikami wodnymi. W awaryjnej sytuacji zalania budynku wskutek zmiany warunków atmosferycznych czy uszkodzenia instalacji wodnej, do wypompowania niepożądanej wody wystarczy pompa o niskiej wydajności. Dzięki temu koszt zakupy urządzenia do użytku domowego będzie niższy.

Określenie warunków pracy pompy

Kolejnym parametrem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest przystosowanie pompy do zanieczyszczeń znajdujących się w brudnej wodzie. Dostosowanie pracującego urządzenia do radzenia sobie nawet z dużymi cząsteczkami, zapobiegnie sytuacji zatkania pompy, czego skutkiem może być spalenie silnika urządzenia.

Bardzo ważne w wyborze urządzenia jest ciśnienie, z jakim pompuje ono wodę. Na określenie minimalnej wartości parametru należy wziąć pod uwagę, na jakiej głębokości znajduje się zasysana woda, a także jaką długość ma instalacja rurociągowa. Określenie tych wartości pozwoli dobrać odpowiednią pompę brudnej wody, która zapewni wydajną i bezproblemową pracę.